kuluttaja

Eläkeläiset kuluttavat yhä aktiivisemmin

Palveluilla ostetaan onnellisuutta ja elinvoimaa

Eläkkeelle jääminen ei tarkoita paikoilleen jäämistä. Nykyajan eläkeläiset eivät vedä tossuja jalkaan ja istu keinutuoliin viettämään vanhuuden päiviään. He ovat jättäneet kyllä työelämän ja kiireisen perhearjen, mutta nyt heillä on aikaa itselleen ja itseä kiinnostaviin asioihin. Varsinkin kulttuuri ja matkailu kiinnostavat nykyeläkeläisiä. Eläkeläisillä on nykyään keskimäärin melko hyvä taloudellinen tilanne, joten heillä on ostovoimaa. Toimintakyky on myös kohentunut verrattuna aikaisempiin sukupolviin, mikä tietysti vaikuttaa aktiivisuuteen. Toimintakykyisiä ja taloudellisesti ostovoimaisia eläkeläisiä on ennustusten mukaan 2030-luvun taitteessa jo neljäsosa väestöstämme.

Palveluita arvostetaan ja niitä ostetaan

Myös eläkeikäiset ovat jo tottuneet siihen, että kodin töitä voi ulkoistaa. Esimerkiksi siivous ja lumityöt voi teettää ja näin helpottaa omaa arkea. Palveluihin käytetävä rahamäärä kasvaa yhä suuremmaksi. Arkisen avun lisäksi palveluista haetaan myös elämyksellisiä kokemuksia sekä monesti myös sosiaalisten suhteiden ylläpitoa. Palveluiden kuluttaminen lisää onnellisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Eläkeläiset kuluttavat enemmän

Eläkeläisten kulutusmenot ovat nousseet. Eläkeiäiset käyttävät rahaa aiempaa enemmän etenkin ravintola- ja hotellipalveluihin. Liikenteeseen ja tietoliikenteeseen panostetaan yhä enemmän. Tutkimusten mukaan iällä ja kuluttamisellä on selkeä yhteys. Vaikka eläkeläisten kulutusmenot ovatkin kasvaneet, kohdistuu kulutus silti muita ikäryhmiä selvemmin välttämättömyyshyödykkeisiin (elintarvikkeisiin, asumiseen ja terveysmenoihin). Toisaalta niillä, jotka ovat jo maksaneet asuntovelkansa, asumismenot ovat pieniä.

Eläkeläiset ovat säästäväisiä

Vaikka eläkeläisen tulot pienenevät työelämän jälkeen, he kuitenkin säästävät työikäisiä suuremman osan tuloistaan. Toisaalta tarpeet saattavat pienentyvät ikääntymisen myötä ja kestokulutushyödykkeet kuten kodin kalusteet ja elektroniikka on jo hankittu keski-ikäisenä. Toki niitäkin uusitaan, mutta harvemmin kuin muissa ikäryhmissä. Säästäväisyys voi johtua, että varaudutaan sairastumiseen ja muihin terveydenhoitomenoihin. Terveydenhoitokulut nousevatkin erityisesti yli 60-vuotiailla.